ក្រសួង​កំពុង​ជំរុញ កម្មវិធី​សិក្សា​​ពី​ចម្ងាយ ឬ E-Learning ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្រើន

(ITC-Phnom Penh): A good article from the Phnom Penh Post Newspaper about 2016 e-Learning forum, which is held on November 30, 2016 at Institute of Technology of Cambodia: "ក្រសួង​កំពុង​ជំរុញ កម្មវិធី​សិក្សា​​ពី​ចម្ងាយ ឬ E-Learning ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្រើន". For full article, please visit the link below:  Phnom Penh Post Newspaper: https://goo.gl/iAhMKB Lareine News : http://www.lareine.news/detail-25fca7b972285dc9.html   Quoted from Phnom Read more…

វេទិកាពិភាក្សាអំពី ការសិក្សាពីចម្ងាយប្រចាំឆ្នាំ​ 2016

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៦ មជ្ឍមណ្ឌលសិក្សាពីចម្ងាយ នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា សហការជាមួយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានា និង ដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ ពីស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន បានរៀបចំវេទិកាពិភាក្សា មួយស្តីពី ការសិក្សាពីចម្ងាយប្រចាំឆ្នាំ 2016 (2016 e-learning forum) ជាលើកដំបូងនេះឡើង ក្រោមអធីបតីភាព ឯកឧត្តម យក់ ង៉ុយ រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា  បណ្ឌិត Sanghyan Jang អគ្គនាយកទូរទៅនៃលេខាធិការដ្ឋាននៃ សាកលវិទ្យាល័យអ៊ីនធឺណែតអាស៊ាន និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី អគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំ តាមការសិក្សាអនឡាយ (e-learning model) ក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា នៅកម្ពុជា  ។ គោលបំណងនៃវេទិកាពិភាក្សា e-learning នេះ គឺ ដើម្បី កសាងយន្តការ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៏ និងបង្កើតកិច្ចសន្ួនារវាង Read more…

Delegates from USAID visited ITC

(ITC-Phnom Penh): On Friday, October 21th 2016, at 9:00am, the delegates from USAID has come to visit Institute of Technology of Cambodia(ITC). Dr. Chunhieng Thavarith, Deputy Director for Cooperation and Research from ITC and Mr. Phol Norith Deputy Director for Planning from ITC also had a meeting with delegates from USAID. We have 13 participants join the meeting, (7 participants from ITC Read more…

Memorandum of Understanding Between KCU and KYCU and Institute of Technology of Cambodia, Cambodia

(ITC-Phnom Penh): On October 11th 2016, Institute of Technology of Cambodia (ITC) from Cambodia and Konyang Cyber University (KYCU) from Korea and Korea Soongsil Cyber University (KCU) from Korea have agreed to explore academic, educational, and cultural exchange programs fro the mutual benefit and development. H.E. Dr. Om Romny, Director General of Institute of Technology of Cambodia (ITC) and Dr. Jung Museong, Vice President Read more…

A Meeting with Melon Rouge Agency

(ITC-Phnom Penh): On September 28th, 2016, e-Learning Center of Institute of Technology of Cambodia (ITC) had a meeting with Melon Rouge Agency at Institute of Technology of Cambodia, Phnom Penh. Melon Rouge Agency wants to introduce their service in digital tools and work in a project with e-Learning Center in developing digital tools Read more…

2016 Intensive Basic Training for e-Learning Course Development

(ITC-Phnom Penh): e-Learning of Institute of Technology of Cambodia (ITC) has organized the training program, "2016 Intensive Basic Training for e-Learning Course Development", for all partner universities, including University of Health Sciences, National University of Management, and Royal University of Agriculture on 15th-16th September 2016 at Institute of Technology of Cambodia, Read more…