ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីដំណើរការបង្រៀន និង​ការរៀបចំការងារនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

Published by elearning on

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧​ លោកអគ្គនាយករង លោក នុត សុថន និងក្រុមការងារ បានទទួលស្វាគមន៏ ប្រតិភូចំនួន១១រូប មកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាល ដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា​ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីដំណើរការបង្រៀន ផ្នែកអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិច មេកានិច ពត៌មានវិទ្យា និងការរៀបចំការងារបណ្ណាល័យ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ របស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា សម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាល។

IMG_8608

IMG_8548IMG_8543 IMG_8628

Categories: Event