កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី e-Learning សំរាប់និស្សិតឆ្នាំទី១នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥​ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ កម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្តីពី e-Learning សំរាប់និស្សិតឆ្នាំទី១នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ត្រូវបានសហការរៀបចំដោយ មហាវិទ្យាល័យពត៌មានវិទ្យា ​​​​​​នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីចម្ងាយ នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (e-Learning Center នៃសាលាតិចណូ) ដែលធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។ ក្រុមការងារ e-Learning Center នៃសាលាតិចណូ ដឹកនាំដោយលោកហ៊ាន សំបឿន បានធ្វើបទបង្ហាញ ណែនាំពី ដល់និស្សិតឆ្នាំទី១ ដើម្បីអោយនិស្សិត មានការយល់ដឹងអំពី អត្ថប្រយោជន៏ ព្រមទាំង​ វិធីចូលរៀន e-Learning ។ ក្រោមអនុស្សារណៈព្រមព្រៀងគ្នារវាង វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ក្នុងគោលបំនង​​ លើកកំពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តការ លើការផ្តោះប្តូរ e-Learning Courses និងភ្ជាប់ទៅកាន់បណ្តាញការសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្ពុជា ​ដែលហៅកាត់ថា CamREN សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានសហការផលិតមេរៀនe-Learningមួយ ​សំរាប់និស្សិតឆ្នាំទី១ ​របស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ដែលបានកំពុងយកទៅប្រើប្រាស់ Read more…

សន្និសិទវិទ្យាសាស្រ្តលើកទី៧ស្តីអំពី “វិទ្យាសាស្រ្តដើម្បីអនាគត”

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ សន្និសិទវិទ្យាសាស្រ្តលើកទី៧ស្តីអំពី "វិទ្យាសាស្រ្តដើម្បីអនាគត​" ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។ (ITC-Phnom Penh): 7th Conference on "The Future's Bright The Future Science" on May 04, 2017 at Institute of Technology of Cambodia.      

Pre-Event Meeting

(ITC-PP): On April 4th, Pre-event meeting was hold to pre-check for the upcoming ACU Project 9th Steering Committee and 2017 1st Work Group Meetings, which will be held on April 5th-6th, 2017. The meeting was joined by ACUS, ITC, and Niptict.  

Training on Library Management

(ITC-PP): Institute of Technology of Cambodia (ITC) cooperated with Université Catholique de Louvain, Belgium to host a training on an overview of library Management. The training took place at Institute of Technology of Cambodia on Friday, March 24, from 8 AM – 5 PM.The instructor, Prof. Frédéric Brodkom will show you the modern Read more…

WEB DEVELOPMENT INTERN

JOB ANNOUNCEMENT

Web Development Intern

**Application deadline: March 31, 2017**

Institute of Technology of Cambodia (ITC) is a Cambodian Higher Education Institution which provide to student a high quality education in the fields of Engineering, Science and Technology. e-Learning Center of ITC is seeking for dynamic and enthusiastic candidates to apply for the following position

Position: Web Development Intern – based on NewGenLib

Avalibility: 1 position

Internship period:      5-6 months

(more…)

Library Executive Officer

JOB ANNOUNCEMENT

Library Executive Officer

**Application deadline: March 31, 2017**

Institute of Technology of Cambodia (ITC) is a Cambodian Higher Education Institution which provide to student a high quality education in the fields of Engineering, Science and Technology. ITC is seeking for dynamic and enthusiastic candidates to apply for the following position

Position: Library Executive Officer

Avalibility: 1 position

(more…)

Training on Library management 2017

I. Course’s title  An overview of library management: people, users, infrastructures. II. Course description The instructor will show that modern library management include 4 matters : organization and staff (people) – collections (printed and digital) and services – infrastructure and equipment including ILS – publics (so called users) potential and Read more…